CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

Aktualności - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI:

Zmiana wieku młodocianego
Od 1.9.2018 r. zmienił się wiek młodocianego. Obecnie osoba młodociana to osoba w wieku 15-18 lat. Obniżenie wieku zatrudniania młodocianych z 16 do 15 lat jest związane z chęcią dostosowania krajowej regulacji do standardów europejskich, regulowanych przepisami art. 7 ust. 1 Karty Praw Społecznych Rady Europy oraz dyrektywy Rady z 22.6.1994 r. (94/33/WE) w sprawie ochrony pracy osób młodocianych (Dz.Urz. UE L Nr 216, s. 12).

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku
Najniższa krajowa w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli ok. 2061 zł do ręki (netto).
Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa do 18,30 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Sedex Virtual Assessment
Organizacja SEDEX, właściciel jednego z najpopularniejszych standardów socjalnych audytowanych na świecie, wprowadziła nową odmianę audytów mających potwierdzić stopień spełnienia wymagań kodeksu SMETA. Ta nowa możliwość to audyt zdalny SEDEX VIRTUAL ASSESMENT (SVA). Nowy rodzaj audytu przeznaczony jest dla firm, które nie miały złej hstorii w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu czy ochrony środowiska. Ponadto zakład który ma być audytowany na SVA musi posiadać doskonałą infrastrukturę informatyczną aby możliwe było przekazywanie obrazu i dźwięku podczas zdalnej wizytu na terenie zakładu (zarówno wewnątrz budynków jak i na terenie zewnętrznym zakładu). Należy zapewnić możliwość zorganizowania zdalnych spotkań z pracownikami - wydzielone pomieszczenie kamera i mikrofon aby audytor mógł porozmawiać z pracowniakami. Ponadto kierownictwo audytowanego zakłady musi się zgodzić na przesyłanie do audytora wymaganych podczas audytu dokumentów jak np. rejestry czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy raporty z pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy.
Zmiany zasadach wynagradzania pracowników
Od początku roku 2017 wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Wykreślono z przepisów regulację pozwalającą na różnicowanie wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.
Zmiany zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych
Od czwartku 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Pracodawcy (agencie pracy tymczasowej) nie będą mogli przekroczyć limitu 18 miesięcy niezależnie od typu podpisanej umowy – liczyć się będą zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę tymczasową.
Nowa wersja SMETA 6.1 już obowiązująca!
Od maja 2019 roku obowiązującą wersją kodeksu SMETA jest wersja 6.1. Kodeks SMETA wystepuję tak jak poprzednio w dwóch odmianach: 2 Pillar i 4 Pillar. Wersja 4 Pillar różni się od 2 Pillar tym, że przed organizacją stawiane sa wymagania zaangażowania się w ochronę środowiska w stopniu podobnym do systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz należy podjąć szereg działań w zakresie zapobiegania korupcji i poszanowania zasad uczciwej konkurencji na rynku.

Dni świąteczne wolne od pracy w 2021 roku:

1 stycznia  (piątek)              Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (środa)               Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
4 kwietnia (niedziela)          Wielkanoc
5 kwietnia (poniedziałek)     poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (sobota)                 Święto Pracy
3 maja  (poniedziałek)         Święto Konstytucji 3 Maja
23 maja (niedziela)              Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
3 czerwca (czwartek)           Boże Ciało
15 sierpnia  (niedziela)         Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (poniedziałek)    Wszystkich Świętych
11 listopada  (czwartek)       Święto Niepodległości
25 grudnia  (sobota)             Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (niedziela)          Boże Narodzenie (drugi dzień)


Umowy zlecenia
Od 1 stycznia 2017 r. powinniśmy aneksować umowy zlecenia. Również w nowych umowach trzeba wskazać w jaki sposób będziemy ewidencjonować liczbę godzin pracy zleceniobiorców. Oczywiście, w ślad za tym musimy te ewidencje posiadać, bo Inspekcja Pracy bez ostrzeżenia może o to zapytać (żeby sprawdzić czy płacimy co najmniej 13 złotych za godzinę).

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mają firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Dotychczas taki wymóg dotyczył firm, których załoga liczyła 20 osób i więcej. Mniejsze firmy nie mają takiego obowiązku, ale powstanie ZFŚS zależy od decyzji szefa firmy. Warto pamiętać, że rezygnacja z obowiązku tworzenia ZFŚS w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób może nastąpić wyłącznie za zgodą pracowników.
 
Copyright ©  EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego