CSR, SMETA, ETI Base Code, standardy etyczne w łańcuchu dostaw, odpowiedzialność społeczn biznesu, audyt etyczny, SWA McDonald's, BSCI, ICS CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

CSR w działaniach przedsiębiorstw

Odpowiedzialność społeczna biznesu to pojęcie dotykające już nie tylko największych graczy rynkowych. Z roku na rok coraz powszechniejsze jest monitorowanie tego co dzieje się w łańcuchu dostaw. Czy aby dostawcy, podwykonawcy biorący pośrednio lub bezpośrednio udział w procesie wytwórczym przestrzegają standardó związanych ztematyką odpowiedzialności społecznej. Czy chronią środowisko naturalne i podejmują proaktywne działania do jeszcze lepszej ochrony teg bezcennego wspólnego dobra. Wiele standardów wprowadza wymagania związane z koniecznością zaangażowania w działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności ekosystemów, czy też podejmowania działań związanych z praktykami biznesowymi, a w tym do zapobiegania korupcji i łapownictwu.

Wiele różnych organizacji tworzy swoje standardy odpowiedzialności społecznej biznesu, nazywane zazwyczaj kodeksami etycznymi czy też społecznymi. Zakres tych kodeksó, choć obejmuje nieco węższy obszar niż przewodnik ISO 26000, w pełni mieści się w tematyce CSR. Firmy, które spełniają wymagania w nich zawarte bez wątpienia można określić mianem odpowiedzialnych społecznie. Na łamach naszego portalu możecie Państwo znaleźć wiele informacji zaróno o samych standardach jak i o tym jak przygotować się do audytytów zwiazanych z weryfikacją stopnia przestrzegania tych kodeksów. Mamy nadzieję,  że portal nasz przyczynia się do popularyzacji tematyki CSR jak i stanowić będzie źródło inspiracji dla Państwa w zakresie podejmowania różnorodnych działań związanych z CSR.
Partnerzy wspierający:
Globalizacja i szybki rozwój różnego rodzaju mediów (chociażby dynamicznie rozwijające się portale społecznościowe) to już codzienność. Niewzykle szybki przepływ informacji przyczynia się do wzrostu znaczenia odpowiedzialności społecznej. Wszyscy interesariusze zaczęli dostrzegać ten temat i oczekiwać od przedsiębiorstw informacji o poczynaniach w zakresie CSR. Odpowiedzialność społeczna biznesu stała się jednym z narzedzi wykorzystywanych do minimalizowania ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa.


W każdej dziedzinie nauki - również w odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy - zaszło wiele zmian od czasu początków tej nowej dziedziny nauki (pierwsze wzmianki o CSR pojawiły się w latach 70). Dotychczas CSR nawiązywał w relacjach z społecznościami otaczającymi organizację do działań związanych z dobroczynnością czy też działaniami charytatywnymi. Nowe podejście i trendy wskazują na większe zwrócenie uwagi na prawa człowieka, stosowanie uczciwych praktyk rynkowych, ochronę środowiska naturalnego, ochronę praw konsumenta, prawidłowe praktyki w zatrudnianiu, przeciwdziałanie korupcji. Pod koniec 2010 roku pojawił się przewodnik wprowadzania zasad CSR (pod nazwą ISO 26000), który ma uporządkować i ujednolicić podejście do zagadnień odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. Ci, którzy przebrnęli przez ten przewodnik, zapewne mogą potwierdzić, iż jest to obszerna wiedza i ogromny zakres wymagań.
Podstawowe zasady odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa:

  • odpowiedzialność za swoje decyzje i działalność
  • transparentność podejmowania decyzji i działań
  • etyczność zachowań
  • respektowanie oczekiwań interesariuszy
  • respektowanie prawa lokalnego
  • respektowanie międzynarodowych norm i zachowań
  • przestrzeganie praw człowieka
Jeśli przedsiębiorstwo kieruje się powyższymi zasadami, zostaje już niewielki krok do określania się jako organizacja odpowiedzialna społecznie. CSR jest zatem bardzo szerokim tematem, który powinien stanowić długofalową strategię w organizacjach. Nie można określać się organizacją odpowiedzialną społecznie i poprzestawać wyłącznie na wspieraniu bądź braniu udziału w okazjonalnych akcjach dobroczynnych. W tym samym czasie taka organizacja może stosować niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami, może nie płacić terminowo swoim kontrahentom, łamać normy czasu pracy swoich pracowników, czy też niewłaściwie gospodarować wytwarzanymi odpadami, które później zanieczyszczają środowisko naturalne. A te przykłady nie powinny pojawiać się w organizacjach określających się mianem odpowiedzialnych społecznie.
W naszym portalu chcemy omawiać różne standardy czy też kodeksy etyczne z jakimi możemy się spotykać na rynku w relacjach biznesowych. Zachęcamy wszystkie organizacje, które posiadają własne zdefiniowane kodeksy CSR do dzielenia się tą wiedzą poprzez nasz portal. Uważamy, że zawsze warto rozmawiać i promować zasady postępowania etycznego w biznesie, bo może zachęci to, czy też pozytywnie zarazi innych do zdefiniowania zasad etycznego biznesu czy też CSR. Może będzie to dla innych inspiracją do podjęcia wysiłku wprowadzenia w życie tych zasad.

ZAPRASZAMY!
Postępowanie zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej wszystkim się opłaca. Nagrodą za podjęcie wyzwania i postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami będzie oddany pracownik, wiarygodność w oczach naszych interesariuszy, wyróżnienie na arenie rynkowej, rozkwitające środowisko naturalne i zadowolone przyszłe pokolenia ludzi, którzy będą mogli korzystać z bogactw natury i nieskażonego środowiska naturalnego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat powstało wiele standardów /kodeksów etycznych, które mają sprowadzić zagadnienia CSR do poziomu przedsiębiorstw występujących w łańcuchach dostaw.
 
Copyright ©  EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego