CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

ISO 26000 - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

CSR / ISO 26000
W październiku 2010 roku International Organization for Standardization opublikowało po raz pierwszy zbiór zaleceń dla organizacji/ przedsiębiorstw, które posiadają bądź zamierzają wprowadzić w swoją działalność zasady CSR. Opracowanie to wydano pod hasłem ISO 26000 „Guidance on social responsibility”. Nad powstaniem tego opracowania pracowało wiele grup roboczych, w skład których wchodzili między innymi przedstawiciele świata nauki, stowarzyszeń zajmujących się promowaniem idei CSR oraz przedstawiciele świata biznesu.
ISO 26000 to zbiór ogólnych wytycznych, które organizacja określająca się odpowiedzialną społecznie powinna wziąć pod uwagę i przestrzegać.

Nie jest to standard, na który można uzyskać certyfikację, gdyż zawiera ogólne wytyczne postępowania, a nie precyzyjne wymagania.
Przewodnik ISO 26000 dedykowany jest wszystkim organizacjom na świecie, firmom dużym jak i tym całkiem małym. Przedsiębiorstwom prywatnym ale i organizacjom rządowym. Firmom produkcyjnych na równi z usługowymi.

Główne obszary odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy:
 • ład korporacyjny
 • prawa człowieka
 • praktyki w miejscu pracy
 • ochrona środowiska
 • praktyki w łańcuchu dostaw
 • działania wobec konsumentów
 • działanie na rzecz lokalnych społeczności

Lista najpopularniejszych narzędzi CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu:
 • działania na rzecz lokalnej społeczności i
 • działania związane z ochroną środowiska
 • kampanie społeczne wpływające na kształtowanie postaw społecznych
 • programy dla pracowników (podnoszenie kwalifikacji, integracja itp.)
 • raporty prezentujące poczynania firmy w zakresie CSR
 • systemy zarządzania jakością i środowiskiem
 • wolontariat pracowniczy
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • znakowanie produktów (np. tak aby poinformować konsumentów o wpływie produktu na środowisko naturalne)


Corporate Social Responsibility (CSR) - definicja według przewodnika ISO 26000:

Ponoszenie odpowiedzialności za organizację, wpływ jej decyzji i działania na społeczeństwo, środowisko naturalne poprzez stosowanie przejrzystych i etycznych zachowań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju w tym ochrony zdrowia i dobrobytu społecznego, będą zgodne z obowiązującym prawem i zgodne z międzynarodowymi normami oraz zachowaniami.

 
Copyright © EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego