CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

Polityka Prywatnosci - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka Prywatności
Operatorem niniejszej witryny internetowej oraz administratorem danych osobowych jest firma EKC Artur Dominiak z siedzibą w Lipkowie, przy ul. Mościckiego 21E, 05-080 Izabelin (dalej „EKC"). EKC obsługuje, lub w jego imieniu są obsługiwane witryny internetowe, spośród których niektóre mogą umożliwić rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę EKC oraz możliwości kontaktu z firmą EKC w przypadku pytań lub wątpliwości.
EKC gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających niniejszą stronę. Korzystając z niniejszej strony, akceptujesz warunki naszej Polityki Prywatności. Uznajesz również, że EKC może okresowo zmieniać, modyfikować, dodawać, usuwać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Politykę prywatności wedle swojego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak, zawsze będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w czasie gromadzenia danych.
Jakie rodzaje informacji gromadzi EKC?
Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w naszych witrynach, firma EKC może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i informacje o produkcie. W witrynach internetowych firmy EKC mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług.
Do czego używane są zebrane informacje?
Większość usług nie wymaga żadnego rodzaju rejestracji, umożliwiając Ci odwiedzanie naszej strony bez ujawniania tego, kim jesteś. Niemniej jednak, niektóre usługi mogą wymagać podania przez Ciebie danych osobowych. W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się na nieujawnienie wymaganych przez nas danych osobowych, być może nie będziesz mógł(a) uzyskać dostępu do niektórych części strony, a my nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
Możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane, by dostarczać Ci produkty lub świadczyć usługi, wystawiać rachunki na zamówione przez Ciebie produkty i usługi, reklamować produkty i usługi, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub kontaktować się z Tobą w innych celach, które jasno wynikają z okoliczności lub o których zostałeś(aś) przez nas poinformowany(a) w momencie gromadzenia przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookie
W niektórych witrynach internetowych firmy EKC można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.
Prawo dostępu, wnoszenia poprawek i zgłaszania sprzeciwu
Przetwarzając dane osobowe, podejmujemy działania, których celem jest zapewnienie, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne dla celów, w których zostały zgromadzone. Umożliwiamy Ci zgłaszanie zastrzeżeń co do naszego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takiego przetwarzania nie można zgodnie z zasadami rozsądku uznać za konieczne dla właściwych celów działalności, jak opisano je w tej polityce lub w ramach przestrzegania przez nas prawa. W przypadku elektronicznej sprzedaży bezpośredniej, dajemy Ci możliwość wycofania się z otrzymywania materiałów marketingowych lub możliwość skorzystania z tego, jeśli takie są wymogi prawne. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie związanej z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas: biuro@ekcpoland.com lub: EKC Artur Dominiak, Lipków, ul. Mościckiego 21E, 05-080 Izabelin
Jeśli skontaktujesz się z nami, podaj nazwę strony, za pośrednictwem której udostępniłeś informacje, jak również zaznacz, jakie dokładnie informacje mamy poprawić, zaktualizować lub usunąć, dodając również właściwe dane, które umożliwią Twoją identyfikację. Prośby związane z usunięciem danych osobowych podlegają spoczywającym na nas prawnym i etycznym zasadom raportowania lub wypełnieniu właściwych dokumentów lub zobowiązaniom dotyczącym przechowywania.
Bezpieczeństwo i poufność
By zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, które gromadzimy online, wykorzystujemy sieci danych, chronione między innymi przez standardowy branżowy firewall czy hasło. Mając do czynienia z Twoimi danymi osobowymi, podejmujemy rozsądne środki mające na celu ochronę tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą czy zniszczeniem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom.
Linki/odsyłacze do innych stron
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej strony internetowej, a nie do stron internetowych będących własnością stron trzecich. Możemy zamieszczać linki do innych stron internetowych, które, według naszego przekonania, mogą zainteresować gości naszej strony. Naszym celem jest dbałość o utrzymanie jak najwyższej jakości takich stron internetowych. Niemniej jednak, ze względu na charakter internetu, nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych niż niniejsza, natomiast niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których zamieszczamy linki.

© 2018 Copyright EKC Artur Dominiak

 
Copyright ©  EKC Poland 2021
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego